Ứng dụng IMO thuốc sâu cho đậu bắp

#Ứngdụng_IMO

Em chào cả nhà, khoe với cả nhà ứng dụng Imo nhân bản tỷ lệ 1:20 gồm

Imo vỏ trái cây;

Imo vỏ thân chuối;

Imo thuốc sâu giềng+sả+ớt chưa khuấy 1 ngày.

Chiều nay em đã phun và rải imo thuốc sâu ủ cám cho đám đậu bắp đang bị sâu ăn lá và chít/đốt cong trái, sẽ theo dõi kết quả và khoe với cả nhà sau ạ.

Posted by Phuong Happer on Sunday, August 23, 2020

Posted by Phuong Happer on Sunday, August 23, 2020

Nguồn: Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế
Tác giả: Phuong Happer
Ngày đăng: 23/8/2020

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0