CHUYỆN TỬ TẾ

0. Tôi được Thầy và các đồng đội uỷ nhiệm cho việc trông nom Kiku Bara farm. Trong lúc các bạn trẻ (nghiên cứu viên của Kiku Bara) đã lên đường nhận trọng trách lớn hơn. Cùng với dịch dã, …

Đọc tiếpCHUYỆN TỬ TẾ

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0