MOLM và IOM nước uống dứa sau 12g

Cảm ơn Thầy Và các Liên Minh.

Phiên bản Mật Ong lên men (MOLM) của thầy Hoàng Công và phiên bản IMO ước uống dứa cũng tham khảo nơi thầy và các Liên Minh.

Mới được có 1 ngày thôi mà mùi thơm rất dể chịu.

Nguồn: Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế
Tác giả: Tây Trần
Ngày đăng: 29/08/2020

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0