Đuổi Ruồi Bằng Tinh Dầu Sả

FAIL: Đuổi Ruồi Bằng Tinh Dầu Sả

  • 1kg sả củ đã băm & giã.
  • 5l nước sôi
  • Cho vào thùng trữ nhiệt

Ép tinh dầu sả ra nước và dùng nước đó xịt để đuổi ruồi. Mặc dù xịt ướt cái bàn ăn để ăn cơm cho ngon. Nhưng hiệu quả chỉ duy trì được tầm 5-10p. Khi máy quạt thổi hết tinh dầu đi thì ruồi quay lại như thường.

Posted by Lê Trung Thu on Wednesday, August 26, 2020

Posted by Lê Trung Thu on Wednesday, August 26, 2020

Posted by Lê Trung Thu on Wednesday, August 26, 2020

Posted by Lê Trung Thu on Wednesday, August 26, 2020

Lưu ý:

Những gì đã ghi rõ là FAIL thì anh/chị/em không nên thử lại chi cho mất công.

Có bạn mách quả Bằng Lăng rất độc, có thể đuổi được ruồi. Chỉ cần 1 quả giữa bàn ăn thì sẽ không có ruồi. Ngoài ra quả này còn diệt được chuột. Đang tìm quả bằng lăng để thử.

Câu chuyện thực tế:

Về quê thấy nhà rất nhiều ruồi, bà má mỗi ngày chi 1000 để mua miếng dính ruồi.

Và mỗi ngày thải ra môi trường 2 miếng dính ruồi đấy.

Mình nghe tinh dầu sả trị được ruồi nên thí nghiệm trước khi truyền bá.

1kg sả 12.000 trong khi 12 miếng dính ruồi là 5.000 xài trong 5 ngày.

Tính ra chi phí quá cao. Giải pháp sả đuổi ruồi là không thực tế.

Nguồn: Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế
Tác giả: Lê Trung Thu
Ngày đăng: 27/08/2020

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0