Diệt Rêu Bằng Enzym Bồ Hòn

FAIL: Diệt Rêu Bằng Enzym Bồ Hòn

Vấn đề: Mùa mưa đường bê tông lên rêu mạnh rất dễ trơn trượt, gây nguy hiểm cho phụ nữa & trẻ em.

Thực nghiệm: Vì khả năng tẩy rửa của Bồ Hòn nên mình thử lấy diệt rêu mốc.

Kết quả: Không thành công.

Cần tìm giải pháp khác.#VanDeHomNay#TodayMatter#XuLyReu

Nguồn: Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế
Tác giả: Lê Trung Thu
Ngày đăng: 23/8/2020

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0