Chia sẻ nhỏ về MEVI

Chia sẻ nhỏ về MEVI.

MEVI của em nó lạ lắm mọi người ạ.

Lúc em làm rồi test thử đủ kiểu tưởng thất bại.

Em vẫn sấy khô để giành lại nghiên cứu, bây giờ hơn 1 tháng lôi ra, em chỉ bỏ vào 2 muỗng MEVI hòa chung 10 lít nước, KHÔNG ĐƯỜNG KHÔNG TRÁI CÂY mà nó sôi âm ỉ 2 ngày nay.

Hôm nay em quay là sôi yếu rồi, còn hôm qua thì lên tim như nước sắp sôi ấy.

Thế nên em nghĩ MEVI làm không khó chỉ có lâu thành men có thể lâu hay mau thôi.

Chia sẻ nhỏ về MEVI. MEVI của em nó lạ lắm mọi người ạ. Lúc em làm rồi test thử đủ kiểu tưởng thất bại. Em vẫn sấy khô để giành lại nghiên cứu, bây giờ hơn 1 tháng lôi ra, em chỉ bỏ vào 2 muỗng MEVI hòa chung 10 lít nước, KHÔNG ĐƯỜNG KHÔNG TRÁI CÂY mà nó sôi âm ỉ 2 ngày nay. Hôm nay em quay là sôi yếu rồi, còn hôm qua thì lên tim như nước sắp sôi ấy. Thế nên em nghĩ MEVI làm không khó chỉ có lâu thành men có thể lâu hay mau thôi.

Posted by Dang Nguyen on Saturday, August 22, 2020

Nguồn: Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế
Tác giả: Dang Nguyen
Ngày đăng: 22/8/2020

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0