NÔNG NGHIỆP SẠCH HƯỚNG ĐI ĐÚNG ĐẮN ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn của người tiêu dùng ngày càng tăng cao mở ra cơ hội phát triển lớn cho nền nông nghiệp sạch. Nông nghiệp sạch, an toàn không chỉ là hướng đi phù hợp xu thế mà còn là xu hướng phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nông nghiệp sạch là gì?

Nông nghiệp sạch được hiểu là một hệ thống quản lý, sản xuất nông nghiệp, tránh hoặc giảm thiểu sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu tổng hợp, giảm tối đa ô nhiễm không khí, đất và nước.

Theo tiêu chí đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án nông nghiệp sạch là dự án sản xuất các sản phẩm nông nghiệp đáp ứng một trong các tiêu chí sau: Dự án thực hiện tại cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; dự án thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh được cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định; dự án của doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định; dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp được cấp giấy chứng nhận VietGAP; dự án đầu tư mới vào sản xuất nông nghiệp sạch áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cấp quốc gia hoặc quốc tế tương đương (VietGAP, GlobalGAP,…).

Vì sao nông nghiệp sạch là hướng đi đúng đắn?

Đáp ứng nhu cầu về lương thực, thực phẩm sạch của người tiêu dùng: Tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc tràn lan, bệnh hiểm nghèo (ung thư) liên quan đến thực phẩm bẩn gia tăng khiến người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm an toàn cho sức khoẻ. Phát triển nông nghiệp sạch là một hướng đi đúng đắn đáp ứng nhu cầu lớn về thực phẩm sạch.

Giảm tác động tiêu cực đến môi trường: với các phương pháp canh tác giảm thiếu tối đa việc sử dụng hoá chất (như thuốc trừ sâu, phân bón hoá học, thuốc bảo vệ thực vật) giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất đến môi trường đất, nước, không khí.

Mang lại nguồn lợi lớn cho nông dân: nông nghiệp sạch tăng chất lượng của sản phẩm, từ đó kéo giá thành sản phẩm lên, giúp nông dân tăng thu nhập và có được niềm tin của người tiêu dùng.

Chính phủ khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch

Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách về sản xuất, kinh doanh, chế biến sản phẩm để khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, an toàn, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sạch. Có thể kể đến một số chính sách như: Nghị định 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ; Quyết định 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Chính phủ xác định phát triển nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao là chiến lược của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với xu thế chung của thế giới, việc sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp giúp nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, nâng cao thu nhập và bảo vệ sức khỏe người sản xuất, người tiêu dùng. Quyết định 176/QĐ- TTg ngày 29/01/2010 phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 là một động thái thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của chính phủ đối với nền nông nghiệp sạch.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến năm 2018, cả nước có 40 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật được cấp giấy chứng nhận còn hiệu lực. Trong đó có 12 doanh nghiệp lĩnh vực trồng trọt, 19 doanh nghiệp lĩnh vực thủy sản và 09 doanh nghiệp lĩnh vực chăn nuôi.

Nguồn: ncif.gov.vn

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0