Mevi trừ sâu gồm có các thành phần

Mevi trừ sâu gồm có các thành phần:

– Ớt tươi: 2kg

– Men rượu: 1kg

– Cám gạo: 5kg

– Cây Xuyến chi: 2kg

– MOLM: 0,5 lít

Nguồn: Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế
Tác giả: Hùng Nguyễn
Ngày đăng: 28/8/2020

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0