Hệ Thống Hoá Kiến Thức Của Kiku Bara Team

Sắp tới đây, chúng tôi nhận một số chương trình hợp tác đào tạo và chuyển giao các giải pháp nghiên cứu về Nông Nghiệp, Môi Trường, Mỹ Phẩm, Sáng Tạo và Khởi Nghiệp với các tổ chức Phi chính phủ quốc tế và trong nước.
Các chương trình sẽ được triển khai từ tháng 9.2020.
Với mỗi chuyên đề, chúng tôi sẽ đầu tư xây dựng từng bộ tài liệu bao gồm hình ảnh đồ họa và đóng gói thành các cẩm nang.

Tôi “chôm” bản tổng hợp các vấn đề để gửi tới các bạn để hệ thống hóa lại các kiến thức xem mình cần bổ sung mục nào cho công việc.
Đây là một khối lượng kiến thức rất đồ sộ, do đó các bạn hãy ưu tiên những vấn đề mình cần thôi nhé.
Tài liệu này sẽ chia sẻ đến hết ngày 02.09, sau đó sẽ khóa để update. Nên bạn nào cần dùng thì lưu về máy hoặc in ra nhé.
Rất mong mỗi chúng ta trong vòng 3 năm sẽ làm chủ mọi kiến thức trong file đính kèm.

Pass: 123

https://drive.google.com/file/d/1lZVf3deCh1Z_eCPPSMHOPXgIEgntA-bD/view?usp=drivesdk

Các bạn luôn trong suy nghĩ của tôi…

Nguồn: Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế
Tác giả: Hoàng Công
Ngày đăng: 26/08/2020

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0