Em đã nhân IMO vô tận không có chuối

Em đã nhân IMO vô tận theo công thức ảnh đính kèm, không có chuối nên không cho.

Đã nghe nói về hiện tượng sôi sục, ban đầu có mơ hồ.

Nay được trải nghiệm.

Thật sự ấn tượng.

Mọi người mạnh dạn thực hành và trải nghiệm.

Ghi chú: chỗ em không có rỉ mật nên em dùng đường trắng.

Có chi dùng nấy. Và đây là ngày thứ 2 sau khi nhân.

Posted by Ngọc Lam on Wednesday, August 26, 2020

Linh hoạt vận dụng nhé mọi người.

Nguồn: Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế
Tác giả: Ngọc Lam
Ngày đăng: 26/08/2020

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0