CÔNG THỨC MẬT ONG LÊN MEN GỪNG

Tháng bảy mưa ngâu, tiết trời ẩm ướt, cùng làm mật ong lên men gừng cho cả nhà dùng nào mọi người ơi.

Ai làm rồi thì chăm chỉ uống.

Ai chưa làm thì cùng làm thôi.

⛈⛈⛈ Tháng bảy mưa ngâu, tiết trời ẩm ướt, cùng làm mật ong lên men gừng cho cả nhà dùng nào mọi người ơi. Ai làm rồi thì chăm chỉ uống. Ai chưa làm thì cùng làm thôi.

Posted by Metta Huyền Nguyễn on Friday, August 28, 2020

Nguồn: Liên Minh Nông Nghiệp Tử Tế
Tác giả: Meta Huyền Nguyễn
Ngày đăng: 26/08/2020

Đã thêm item vào giỏ hàng.
0 item - 0,0